Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers BV (uitgever van Psychologie Magazine en beheerder van de Mind.You site, verder te noemen Mind.You) besteedt aan de samenstelling van de Mind.You site is het mogelijk dat de informatie die op de Mind.You site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Mind.You sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Mind.You site.

Mind.You zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Mind.You site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Mind.You is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Mind.You site te kunnen raadplegen.

Een bezoek(st)er van de Mind.You site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Mind.You site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Mind.You of de betreffende rechthebbende (ook niet via een eigen netwerk).

Bekijk de gratis demo

Vul je telefoonnummer in en we bellen je om een vrijblijvende afspraak te maken. Je krijgt toegang tot de demo en we laten zien welke resultaten je ermee kunt bereiken.
Wij vinden privacy net zo belangrijk als jij. We houden ons aan dit WPG Privacy Statement. Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.